Regionen

Storsatsning på kortare arbetstid – i Vänsterpartiets budget för VG-regionen

BudgetVänsterpartiets presenterar sitt budgetförslag för 2017 och plan för 2018 och 2019. Förslagets tyngdpunkt är satsningar på hälso- och sjukvård, personalpolitik och kollektivtrafik. Vi föreslår en skattehöjning med 10 öre, till en skattesats på 11,58 kronor. Västra Götalands budgetdebatt genomförs vid regionfullmäktige 13-14 juni 2016. 750 miljoner mer till höjda ingångslöner, jämställda löner och kortare arbetstid. 300 miljoner kronor satsas på jämställda löner, fördelat under resterande del av mandatperioden. 450 miljoner satsas på kortare arbetstid i de kvinnodominerade vårdyrkena. –...